مستربچهای سفید و رنگی رایمون پلیمر ، با درصد های مختلف تیتانیوم در مستربچ های سفید‌ و طیف وسیعی از تنوع رنگهای مختلف در مستربچهای رنگی و عدم استفاده از کربنات کلسیم تولید می گردد ، که همین امر موجب پخش یکنواخت رنگ و زیبایی ...

مستربچهای سفید و رنگی رایمون پلیمر ، با درصد های مختلف تیتانیوم در مستربچ های سفید‌ و طیف وسیعی از تنوع رنگهای مختلف در ...