قطعات پلاستیکی بازی کودکان مستربچ های رنگی رایمون پلیمر به دلیل استفاده‌ از مواد اولیه مرغوب و کاملا نو و عدم وجود هرگونه فلزات سنگین در ترکیب خود همچون : سرب ، جیوه ، کادمیوم ، آرسنیک ، کاملا بهداشتی بوده و جهت تولید قطعاتی ...

قطعات پلاستیکی بازی کودکان مستربچ های رنگی رایمون پلیمر به دلیل استفاده‌ از مواد اولیه مرغوب و کاملا نو و عدم وجود هرگونه فلزات ...